K7 Media

K7 Media

Marchnadoedd Rhyngwladol 2014

ENGLISH

Mae K7 Media yn gweithio gyda Creative Skillset Cymru i ddarparu cynllun newydd, fydd yn rhoi’r wybodaeth a’r cysylltiadau angenrheidiol i gwmnïau teledu Cymreig er mwyn mynd â’u rhaglenni i’r farchnad ryngwladol.

 

Bydd Marchnadoedd Rhyngwladol 2014 yn darparu cyfle i gwmnïau cynhyrchu Cymreig ddysgu’n uniongyrchol gan arbenigwyr yn y diwydiant cyfryngau rhyngwladol.

 

Dydd Iau 20 – Dydd Gwener 21 Tachwedd 2014

Bydd cwrs dwys preswyl dau ddiwrnod yn cael ei gynnal yn lleoliad arbennig Portmeirion yng Ngogledd Cymru ar 20 a 21 Tachwedd gyda sesiynau’n cael eu darparu gan arbenigwyr y cyfryngau o ar draws y byd. Bydd Graham Spencer, sydd wedi gweithio mewn uwch rolau yn Warner Brothers, Sony Pictures a BBC Worldwide, yn cadeirio ac mae’r siaradwyr gwadd sydd wedi’u cadarnhau yn cynnwys Ben Hall (Chalkboard TV), Graham Smith a Mark Robson (Grand Scheme Media),  Jan Salling (Nordic World), Henrik Biskjaer (Nice Group), Jonathan Coad (Lewis Silkin), Ian Jones (S4C), Clare Thompson,  Angus Fletcher (Snow River Media), Rod Caird (Rod Caird Associates), Ben Noot (National Geographic), ynghyd â llawer rhagor i’w cadarnhau.

 

Mentoriaid y Diwydiant

Bydd cynadleddwyr yn cael mynediad i fentor yn y diwydiant, fydd yn eu helpu i lunio a gwerthu prosiectau i farchnadoedd rhyngwladol. Byddant hefyd yn gallu mynd ar gwrs gloywi yn gynnar yn 2015, a chael cefnogaeth ymarferol yn MIPTV 2015.

 

Ffioedd

Mae’r ffioedd yn cynnwys mynychu’r Cwrs Dwys (yn cynnwys 2 x noson o lety ym Mhortmeirion), y cwrs gloywi, mentora a chefnogaeth barhaus yn MIPTV 2015. Y gyfradd safonol yw £750 heb TAW. Bydd archebion a wneir cyn 31/07/14 ar gael ar y gyfradd Archebu’n Gynnar o £600 heb TAW.

YMGEISIWCH NAWR

Mae lleoedd ar y cynllun yn gyfyngedig. I wneud cais am le, llenwch y ffurflen hon, neu cysylltwch ag Ezra Rushen naill ai drwy e-bost neu drwy ffonio 07590 928 078. Ar ôl i ni dderbyn eich cais byddwn yn cysylltu â chi i drafod y cynllun ymhellach.

 

Sylwer: er mwyn bod yn gymwys, mae’n rhaid eich bod yn byw neu’n gweithio yn ardaloedd cydgyfeirio Cymru. Mae map o’r ardaloedd hynny yma

 

Cynhelir y gweithgarwch hwn yn rhan o Raglen Sgiliau i’r Economi Ddigidol £4.38m Creative Skillset Cymru. Cefnogir y Rhaglen gan £2.7m o Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, gyda gweddill yr arian yn cael ei ddarparu gan Creative Skillset Cymru, y darlledwr Cymraeg S4C, a’r gymdeithas fasnach i gynhyrchwyr ffilm a theledu annibynnol yng Nghymru, Teledwyr Annibynnol Cymru (TAC).